Historia naszej parafii

 

Parafia św. Michała Archanioła w Michałówce została erygowana w 1763 r, fundacji parafii dokonał dziedzic Michałówki Józef Drohojowski z Drohojowa - właściciel dóbr w Duńkowicach i Michałówce, chorąży żydowski, kasztelan przemyski, który zabiegał o utworzenie parafii na swoich włościach. Starania zostają doprowadzone do skutku 20.09.1747 r i dzięki sprzyjającym okolicznościom doszło do utworzenia parafii w Michałówce.


Budowę świątyni w Michałówce rozpoczęto zapewne jeszcze przed powstaniem parafii, prawdopodobnie przed rokiem 1763 a ukończono ją w 1765 roku. Była w stylu barokowym. Pierwszy opis kościoła z 1828 roku stwierdza, że świątynia była drewniana, budowana przez fachowca według projektu wykonanego przez dobrego architekta. Nie znamy niestety żadnych nazwisk budowniczych kościoła. Kamień pod fundamenty kościoła pochodził z Sanu, a drewno z okolicznych lasów. Dach pokryto gontem. Kościół posiadał zamknięte prezbiterium półkoliste, odmienne od współczesnych mu zwieńczeń trójbocznych i wielobocznych. W 1823 r. kościół posiadał 5 ołtarzy, balustrady, stalle, ambony i chrzcielnice.

 

Uroczysta konsekracja świątyni miała miejsce 28 sierpnia 1828 roku przez biskupa przemyskiego Jana Antoniego Potockiego , której nadano tytuł św. Michała Archanioła, od którego być może pochodzi nazwa wioski. W 1828 roku hrabia Antoni Drohojowski ufundował organy. Wraz z powstaniem kościoła wybudowano dzwonnicę i ufundowano trzy dzwony. Niestety dzwony te nie dochowały się do naszych czasów. W 1915 r. I wojna światowa była przyczyną dewastacji świątyni a w 1916 roku zostały skonfiskowane na cele wojenne wcześniej ufundowane dzwony. W czasach II Rzeczpospolitej zakupiono dwa nowe dzwony. W latach międzywojennych została zakupiona przez ks. Jana Kochmana droga krzyżowa, która została uznana za zabytkową. Tenże ksiądz dokona jej erekcji 22 marca 1927 r.

Józef Drohojowski fundując budowę kościoła w Michałówce, zapewnił środki na utrzymanie duszpasterstwa. W skład parafii weszły: Duńkowice Wielkie, Nienowice i Skład Solny (w następnych latach Grabowiec i Barycz). W momencie tworzenia parafii, Duńkowice były siedzibą dziedzica i w stosunku do Michałówki były wsią większą, bogatszą i liczebniejszą. Wykaz parafii z 1802 roku podaje, że w Michałówce było 153 parafian i 180 w Duńkowicach. Ponadto Duńkowice zajmowały centralne położenie na terytorium parafii. Jednak parafię utworzono w mniejszej Michałówce. Najprawdopodobniej dlatego, że była zamieszkana wyłącznie przez Polaków obrządku rzymsko – katolickiego ; w Duńkowicach w znacznej większości mieszkali greko – katolicy .

 

Data 4 luty 1763 r, to początek istnienia parafii i ciągłość pracy duszpasterskiej.Parafia Michałówka od chwili swego powstania należała do diecezji przemyskiej i dekanatu Mościckiego. W dekanacie tym pozostała tylko do 1918 roku gdyż w 1920 roku na prośbę ks. A. Szkodzińskiego została wcielona do dekanatu jarosławskiego. W okresie powstania parafii jej terytorium należało do powiatu przemyskiego, który wchodził w skład województwa ruskiego. Tak było do pierwszego rozbioru Polski tj. do 1772 roku. - w pierwszym rozbiorze ziemie nasze zajęła Austria. Wprowadzono wtedy nowy podział administracyjny na tzw. cyrkuły na czele ze starostą. Parafia Michałówka weszła w skład cyrkułu przemyskiego. W 1867 roku zlikwidowano cyrkuły, a wprowadzono powiaty. W nowym podziale administracyjnym Michałówka i Duńkowice weszły w skład powiatu jarosławskiego, a Barycz, Grabowiec, Nienowice i Skład Solny do powiatu przemyskiego. Stan taki utrzymał się do 1918 roku.

Podczas I wojny światowej w latach 1914 – 1915, kościół uległ zniszczeniu, szkody odbudowano w 1916 r. Podczas II wojny światowej we wnętrzu świątyni urządzono magazyn. W 1942 r. świątynia znów uległa zniszczeniu. W latach 1972 – 1976 miała miejsce renowacja wnętrza dokonana przez J. Niemcewicza -usunięto skutki II wojny światowej- odnowiono prezbiterium, nawę boczną i polichromię. W 1976 r. miał miejsce gruntowny remont kościoła. Gruntowny remont kościoła podjęto w 1917 r. Jeszcze przed I wojną światową w Duńkowicach osiedliły się siostry ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Starowiejskich. Na ojcowiźnie jednej z nich wybudowały murowany dom z przeznaczeniem na ochronkę i dom mieszkalny sióstr. Placówka ta została 27 02.1965 r. zlikwidowana. Zabudowania z trudem zostały odzyskane w 1979 r. Zgromadzenie przekazało je po odzyskaniu na rzecz parafii w Michałówce. Przystąpiono więc do gruntownej przebudowy obiektu. Projekty przebudowy zostały opracowane przez inż. Władysława Trojanowskiego i inż. Henryka Sobolewskiego. Przebudowę budynku rozpoczęto bezpośrednio po zakupie własności od Zgromadzenie a więc w maju 1979 r. Poświęcenia nowowybudowanego kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej dokonał ks. bp Ignacy Tokarczuk 29 września 1981r.

 

rozdzielnik_dlugi

 

Dzwonnica i dzwony


Dzwonnica została wybudowana prawdopodobnie wraz z kościołem, wynosiła 20 m wysokości, ale nie przetrwała do naszych czasów, gdyż w 1915 r. została zniszczona. Dzwony do pierwszej świątyni ufundowane zostały przez Karola i Hiacyntę Łapińskich między rokiem 1810 a 1828 r. W 1983 r. zostały zakupione dwa nowe dzwony przez ówczesnego proboszcza – ks. Mariana Fedyka.

rozdzielnik_dlugi


Cmentarze


Pierwszy cmentarz, datowany od 1763 r. znajdował się przy kościele. W 1784 roku wyszło rozporządzenie władz austriackich zabraniające (ze względów higienicznych) grzebania zmarłych w obrębie osad. W 1834 roku utworzono nowy cmentarz, który pełni swoją rolę do dziś. W podziemiach kościoła spoczywają szczątki m.in. Antoniego i Dominika Drohojowskich; (szczątki założyciela parafii – zgodnie z jego życzeniem zostały pochowane w rodzinnym grobowcu na cmentarzu w Przemyślu.)

 

rozdzielnik_dlugi

 

Życie religijne parafii

 

  • W latach 1909 - 1965 w Duńkowicach była prowadzona przez Siostry Służebniczki ochronka,
  • W 1904 r. odbyły się w parafii pierwsze misje parafialne przeprowadzone przez oo. Redemptorystów,
  • W Michałówce w 1896 r. rozpoczęło swą działalność Kółko Rolnicze,
  • W Michałówce istniała szkoła, która od 1874 r. była jako parafialna a w 1905 r. powołano nową szkołę,
  • W Michałówce istniał również szpital, który nie przetrwał odległości czasowych,
  • W parafii istniały Bractwa Aniołów Stróżów, Związek Katolicko - Społeczny, Bractwo Wstrzemięźliwości, Bractwo Świętej Rodziny, Apostolstwo NSPJ.

Galeria

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Michała Archanioła w Michałówce, siedziba: Katowice, Michałówka 13.